Home » Wie ben ik

Kelly Hooge

Autisme en AD(H)D Coach 
Leerkracht kleuteronderwijs - Zorgleerkracht

 

Als mama van twee dochters met in ons gezinnetje diagnoses ADHD, ASS en epilepsie (absences) verwierf ik reeds veel ervaring op persoonlijk vlak. Toen we de diagnoses kregen, werden we eerst intensief begeleid door het diagnosecenter, maar eens die begeleiding stopgezet werd, moest ik er zelf mee aan de slag. Hoewel we eerst op een wachtlijst voor thuisbegeleiding terechtkwamen, ben ik niet bij de pakken neer blijven zitten, maar zelf aan de slag gegaan. Door extra opleidingen te volgen, leerde ik niet alleen beter om te gaan met mijn eigen kinderen, maar leerde ik ook andere gezinnen coachen.

Naast het coachen van kinderen en gezinnen, ben ik ook nog steeds werkzaam als zorgjuf in het kleuteronderwijs.