‘Prijs de inspanning van je kind, niet het resultaat!’

*VISIE*

 

Als coach wil ik via psycho-educatie meer inzicht  geven in de persoon met AD(H)D/autisme.

Tijdens de ouderbegeleiding geef ik ouders handvaten mee in het begeleiden en ondersteunen van hun kind met AD(H)D/ASS of zichzelf.

Wat het stukje kind-begeleiding betreft, wil ik werken met het kind, maar met nog de nodige betrokkenheid van de ouder(s).

Ik geef de voorkeur om op maat van het kind of volwassene te werken  om zo goed mogelijk de hulpvraag te kunnen beantwoorden. 

 

-->Er hoeft niet reeds een diagnose vastgesteld te zijn om begeleiding te kunnen krijgen <--


*Doel*

 

  • Ervoor zorgen dat kinderen (of volwassenen) met ASS en/of ADHD zo optimaal mogelijk functioneren in het dagelijkse leven
  • Handvaten en kennis meegeven met kinderen en ouders
  • Zelfvertrouwen helpen groeien
  • Leren omgaan met gevoelens
  • Een moment van ontspanning bieden
  • De motorische ontwikkeling versterken