- Wat zijn Executieve Functies (EF) -

 

Executieve functies zijn al de regelfuncties van de hersenen die van belang zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Al deze vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie.  Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het resultaat, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige effecten.

 

We kunnen de executieve functies vergelijken met de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden. 

Vaardigheden die we nodig hebben om onszelf te beheren en die nodig zijn om een doel te bereiken.

 

 

'Een VAARDIGHEID aanleren is BETER dan afwachten of het kind het vanzelf leert.'