- Intake gesprek - 

 

Voor ik van start ga met de begeleiding, plan ik steeds een intake gesprek, dit bij voorkeur met de ouder(s) alleen. Kan met het kind erbij, naargelang de leeftijd, dit wordt dan besproken tijdens het eerste contact.

 

Tijdens dit gesprek is het de bedoeling dat ik zoveel mogelijk informatie verkrijg die van belang is voor het verdere traject. 

 

Nuttige info uit het verleden, voorbeelden/probleemsituaties die zich nu voordoen, hoe verloopt het thuis/school, op welke vlakken situeren de problemen zich, ...

 

Ik luister dan ook graag naar de hulpvraag/vragen. 

 

Vervolgens verwerk ik dit gesprek, en stel ik prioriteiten op wat betreft de hulpvragen, en zal ik op maat van het kind in een tweede sessie van start gaan.

 

Voor de begeleidingssessies (m.u.v. Kind-massage/relaxatie) voorzie ik meestal een uur, waarvan ik 40min. aan de slag ga met het kind, en zo aansluitend nog feedback en tips kan geven of bijkomende info kan vragen aan de ouder(s) of omgekeerd.

 

Na verloop van tijd, of wanneer er iets belangrijks te bespreken is, plan ik een tussentijds gesprek in met de ouders. Dit kan dan in de praktijk of via videocall.