-Psycho - educatie-

 

Tijdens psycho - educatie Autisme en/of AD(H)D wil ik volgende zaken aan bod laten komen:

  • Informatie over de diagnose
  • Handvaten om met de diagnose om te gaan
  • Acceptatie van de diagnose

 

Tijdens deze sessies worden de sterke en zwakke eigenschappen ook in kaart gebracht en wat hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

 

Dit breng ik aan o.a. via spelvorm, concreet materiaal, filmpjes, spelletjes, ...

 

Naast psycho-educatie aan het kind wordt vaak soortgelijke uitleg gegeven aan belangrijke personen die nauw met het kind te maken hebben. Zoals de ouder(s); brussen (broers/zus); grootouders; andere opvoeders (betrokken leerkrachten); ...