- Training  Executieve functies - 

 

Alvorens we aan de slag kunnen rond de executieve functies (= EF), wordt er eerst een screening gedaan aan de hand van enkele vragenlijsten.

 

Vervolgens werken we rond de zwakkere EF en zetten we de sterke EF in.

 

Spelenderwijs via gezelschapsspelletjes, met tips en hulpkaarten  gaan we aan de slag om de vaardigheden trachten te versterken.

 

Bij dit proces is de hulp en ondersteuning van de ouder(s) echter wel een must. 

 

Stapsgewijs versterken we de executieve vaardigheden.