-Psycho - educatie-

 

Tijdens psycho - educatie Autisme en/of AD(H)D wil ik volgende zaken aan bod laten komen:

  • Informatie geven over de diagnose
  • Handvaten om met de diagnose om te gaan
  • Helpen bij de acceptatie van de diagnose

 

Tijdens deze sessies worden de sterke en zwakke eigenschappen ook in kaart gebracht en wat hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

 

Dit breng ik aan o.a. aan via concreet materiaal en filmpjes.

 

Naast psycho-educatie aan ouders en het kind wordt vaak soortgelijke uitleg gegeven aan belangrijke personen die nauw met het kind te maken hebben. Zoals de brussen (broers/zus); grootouders; andere opvoeders (betrokken leerkrachten); ...